Disclaimer

Algemeen
Betonstaalvlechtwerken Gebroeders van Hemert B.V., hierna te noemen Gebr. Van Hemert, verleent u hierbij toegang tot gebrvanhemert.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Gebr. Van Hemert en derden zijn aangeleverd. Gebr. Van Hemert behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op gebrvanhemert.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Gebr. Van Hemert.

Beperkte aansprakelijkheid
De op gebrvanhemert.nl aangeboden materialen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gebr. Van Hemert.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gebr. Van Hemert en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebr. Van Hemert.